ČÍTAVÉ NEČÍTANIE!? AKO ZÍSKAŤ ŽIAKOV PRE ČÍTANIE

Autor, Popis: 
Július Lomenčík, Metodické centrum, Banská Bystrica Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 1997, č. 1, s. 19-20.
Anotácia: 
Niektoré príčiny alarmujúceho stavu nečítania hodnotnej umeleckej literatúry u dospievajúcej mládeže. Možnosti odstránenia tohto stavu. Úloha učiteľa literatúry.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady