CIELENÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY NA ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH KOMPETENCIÍ S VYUŽITÍM DIGITÁLNYCH INTERAKTÍVNYCH POMÔCOK

Autor, Popis: 
Dagmar Hajtóová, Materská škola, Kalná nad Hronom VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE K PRVEJ ATESTÁCII PREDŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA
Časopis: 
Pedagogické rozhľady