APLIKÁCIA HIER V RÁMCI ODDYCHU V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

Autor, Popis: 
Ľubica Húsková, Základná škola kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA PRVÚ ATESTÁCIU V ŠTUDIJNOM ODBORE VYCHOVÁVATEĽSTVO
Časopis: 
Pedagogické rozhľady