AKTIVIZUJÚCE METÓDY V EDUKÁCII SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

Autor, Popis: 
Jana Markóčiová, Súkromné gymnázium, Rovná 597/15, Poprad VÝŤAH Z ATESTAČNEJ PRÁCE NA PRVÚ ATESTÁCIU V PREDMETE SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Časopis: 
Pedagogické rozhľady