AKO ZLEPŠIŤ FUNKČNOSŤ HODNOTENIA UČEBNEJ ČINNOSTI ŽIAKOV?

Autor, Popis: 
Gustáv Rötling, Metodické centrum, Banská Bystrica Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 1996, č. 4, s. 10-12.
Anotácia: 
Nefunkčné prvky hodnotenia. Charakteristika funkčného hodnotenia. Niektoré zásady na zlepšenie funkčnosti hodnotenia.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady