AKO VYTVORIŤ V ODBORNÝCH PREDMETOCH UČEBNÝ TEXT PRE ŽIAKOV?

Autor, Popis: 
Marián Valent, Metodicko-pedagogické centrum, alokované pracovisko Banská Bystrica Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 2008, č. 2, s. 12-15.
Anotácia: 
V článku je spracovaný postup tvorby učebného textu pre žiakov a ďalšie kroky, ktoré je potrebné urobiť so spracovaným učebným textom. Čitateľ v ňom nájde aj kritériá, pomocou ktorých si môže autor učebného textu vytvorený učebný text skontrolovať.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady