AKO IDENTIFIKOVAŤ PROBLÉMY DIEŤAŤA VYŽADUJÚCEHO INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP?

Autor, Popis: 
Robert Sabo, Metodicko-pedagogické centrum, alokované pracovisko Banská Bystrica Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 2008, č. 5, s. 6-9.
Anotácia: 
V článku prezentujeme nástroj pre pedagógov, ktorý by mohol zvýšiť mieru pochopenia detí s odlišnou štruktúrou a funkciami mozgu.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady