AKO HOVORIŤ O PROSOCIÁLNOSTI V ETICKEJ VÝCHOVE

Autor, Popis: 
Ladislav Lencz, Metodické centrum, Bratislava Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 1993, č. 1, s. 6-8.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady