AKÉ SÚ HODNOTOVÉ PREFERENCIE DIEŤAŤA MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU

Autor, Popis: 
Bronislava Kasáčová, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Ingrida Krnáčová, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Anotácia: 
Príspevok poukazuje na výsledky výskumu zameraného na zisťovanie hodnotových preferencií žiakov 3. ročníka základných škôl a následnú komparáciu hodnotových preferencií žiakov 3. ročníka štátnych a cirkevných základných škôl.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady