Oznam

V súvislosti s realizovaním VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou sa Rada mládeže Slovenska obracia na riaditeľov škôl so žiadosťou o spoluprácu pri vypĺňaní online dotazníka určeného žiakom a študentom vo veku 13 až 30 rokov. Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je umožniť žiakom a študentom, aby sa vyjadrili k otázkam týkajúcim sa zamestnania, vzdelávania a príležitostí pre mládež na vidieku.

Bližšie informácie sú k dispozícii v prílohe.

Prílohy: