Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus (Odborný seminár)

V dňoch 19. novembra 2019 sa v v priestoroch UKF Nitra konal ďalší seminár zo série  odborných  seminárov “Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť,” ktorého sa zúčastnilo približne 200 učiteľov, žiakov stredných škôl, študenti vysokých škôl z regiónu i zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. DP MPC v Nitre sa podieľalo na jeho organizačnom zabezpečení.

V súlade s predchádzajúcim seminárom v RP MPC Prešov, Bratislava, bola prvá časť seminára zameraná na prejavy extrémizmu v minulosti (nacizmus a fašizmus), ktoré sa – ako odkaz pre súčasnosť – nesmú viac opakovať. Druhá časť seminára bola orientovaná na vybraných slovenských politikov, pôsobiacich v rámci rôznych ideových prúdov. Odborný seminár zrealizovali experti z Ústavu politických vied SAV, Právnickej fakulty UK Bratislava, Múzea SNP Banská Bystrica, Štátneho archívu Bratislava, Múzea židovskej kultúry, Filozofickej fakulty UK Bratislava, Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Súčasťou podujatia bola aj výstava venovaná M. R. Štefánikovi, vrátane panelovej diskusie. Jej účastníci si odniesli aj hodnotné knižné publikácie.

Sme radi, že v Nitre je zo strany pedagógov prejavovaný pretrvávajúci aktívny záujem o podujatia v tejto náročnej téme vo forme seminárov realizovaných zážitkovými metódami v užšom kruhu účastníkov a rovnako majú záujem o získanie faktografických, vedeckých informácií formou prednášok od renomovaných vedeckých autorít v oblasti histórie, dejín.