Osobnosť M. R. Štefánika v edukačnom procese základných a stredných škôl (odborný seminár)

Dňa 17. 06. 2019 sa v priestoroch Metodicko-pedagogického centra v Bratislave uskutočnil odborný seminár pod názvom Osobnosť M. R. Štefánika v edukačnom procese základných a stredných škôl, ktorý zorganizovalo regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra (RP MPC) v Bratislave.

Cieľom metodického seminára bolo rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa základnej a strednej školy v oblasti realizácie výučby zameranej na osobnosť Milana Rastislava Štefánika a prezentovať metodické materiály určené pre učiteľov spoločenskovedných predmetov. Hlavným lektorom bol PhDr. Miroslav Musil, PhD. diplomat, historik, pedagóg, cestovateľ, turistický sprievodca,  tlmočník, publicista, scenárista, spisovateľ literatúry faktu.

Na seminári sa zúčastnili učitelia zo základných a stredných škôl z Bratislavského samosprávneho kraja. Účastníkov podujatia privítala PaedDr. Darina Bačová, zástupkyňa  RP MPC Bratislava a zároveň ich informovala o učebných zdrojoch a materiáloch pre pedagógov ,ktoré vytvorili učitelia kontinuálneho vzdelávania z MPC regionálneho pracoviska Bratislava. PaedDr. Mária Onušková z RP MPC Bratislava prezentovala účastníkom metodický materiál vytvorený pri príležitosti osláv významných historických výročí v roku 2018. Mgr. Slávka Gécová vo svojom vstupe informovala o prebiehajúcej výtvarnej súťaži pod názvom Život a dielo generála Milana Rastislava Štefánika pre žiakov a pedagógov.

Učitelia dostali v tlačenej podobe aktuálny metodický materiál pod názvom Po stopách M.R..Štefánika, ktorého autorkou je p. riaditeľka RP MPC PaedDr. Eva Frišová, Pedagogické rozhľady 1/2019 – uvedené číslo odborno-metodického časopisu je venované osobnosti M.R. Štefánika, publikáciu Historické výročia v roku 2018, autorkami sú: B.Juráková, O.Nestorová, M.Onušková.

V poslednej časti podujatia prítomní učitelia kládli lektorovi otázky, k danej téme sa rozprúdila diskusia. Účastníci metodického dňa vyjadrili spokojnosť s obsahom, priebehom aj s celkovým zameraním podujatia.