Oslávte s nami Európsky deň jazykov!

Európsky Deň Jazykov – 26. september 2018

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

 

Vyhlásenie generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjørna Jaglanda

 “Pochopenie vzájomnosti je kľúčové aby sme mohli využiť bohatú kultúrnu rozmanitosť Európy. Pomáha nám k tomu aj jazykové vzdelávanie aby sme dokázali poňať ostatné kultúry a spôsoby života. 

Európsky deň jazykov iniciovaný Radou Európy, sa koná vždy 26. septembra. Poskytuje príležitosť na oslavu jedinečného lingvistického kontextu a zároveň slúži ako stimul pre ľudí všetkých vekových kategórií, z rôznych kultúr a prostredí, aby rozšírili svoje obzory a objavili pridanú hodnotu schopnosti komunikovať v iných jazykoch.

Jazyky a kultúra idú ruka v ruke. Tento rok, ktorý je vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva, sú na celom kontinentne organizované stovky podujatí zo strán škôl, univerzít, kultúrných inštitúcií a združení pri príležitosti Európskeho dňa jazykov a týtmo vysielaju silné posolstvo otvorenosti, prístupnosti a akceptovania sa navzájom. Moje srdečné priania idú všetkým zúčastneným.“

 

Konkrétne ciele Európskeho dňa jazykov sú:  

 

  • zvýšiť povedomie o dôležitosti štúdia cudzých jazykov s cieľom zvýšiť viacjazyčnosť a porozumenie medzi kultúrami;
  • podporovať bohatú jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy; 
  • podporovať a motivovať 2udí k celoživotnému jazykovému vzdelávaniu, či už v škole alebo mimo školy.

    Viac informácií nájdete na internetovej stránke :

     

    https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx