Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní

Číslo akreditácie: 
850/2012 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: