Oprava údajov v profile v centrálnom informačnom systéme

Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci,

 

v súlade s účinnosťou zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého sa upravujú kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Vás prosíme o aktualizáciu údajov vo Vašich profiloch na webovej stránke MPC (po prihlásení: Osobné – Môj profil – Upraviť).