Olympiáda ľudských práv v Prešove

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove v spolupráci s Krajskou komisiou Olympiády ľudských práv v Prešove, Obchodnou akadémiou v Prešove, Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku zorganizovalo krajské kolo XX. ročníka Olympiády ľudských práv (OĽP).

Na podujatí sa zúčastnilo 36 študentov stredných škôl Prešovského kraja od Popradu po Sninu. Prvú časť olympiády tvoril test, s ktorým sa študenti gymnázií, obchodných akadémií, priemyselných škôl a stredných odborných škôl úspešne popasovali a najlepších 19 postúpilo do ústnej časti súťaže.

Odborná komisia zložená zo zástupcov Metodicko-pedagogického centra, regionálne pracovisko Prešov, katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach a IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže - pozorne vypočula súťažiacich. Do celoštátneho kola OĽP postúpilo osem najlepších súťažiacich. Celoštátne kolo sa uskutoční v dňoch 11. apríla až 13. apríla 2018 v Trenčianskych Tepliciach. OĽP sa stretáva v prešovskom kraji so stúpajúcim záujmom, čoho dôkazom je vysoký počet účastníkov, ktorý v v predchádzajúcich ročníkoch ešte nikdy nebol.