Odborný seminár MPC k finančnej gramotnosti v Prešove

Metodicko - pedagogické centrum Bratislava,regionálne pracovisko Prešov, pozýva na odborný seminár zameraný na problematiku možnosti implementácie NŠFG (Národný štandard finančnej gramotnosti) do vyučovacieho procesu prostredníctvom edukačných hier.

Učitelia stredných škôl budú mať možnosť v rámci seminára oboznámiť sa s hrou Finančná odysea priamo od jej autora. Cieľom hry je naučiť sa hospodáriť s osobnými financiami a zvládať rôzne životné finančné riziká.

Zároveň budú mať príležitosť diskutovať o využití tejto učebnej pomôcky v edukačnom procese. Seminár je určený pre učiteľov pre stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľov pre vyššie odborné vzdelávanie.

Prílohy: