Odborný seminár „Historické výročia v roku 2018“

Vážení pedagógovia,

MŠVVaŠ SR – Sekcia regionálneho školstva a Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí, Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Francúzskym inštitútom a  Múzeom mesta Bratislavy organizuje dňa 23.01.2018 odborný seminár s názvom „Historické výročia v roku 2018“ zameraný na informácie o príprave a realizácií vzdelávacích aktivít pre učiteľov počas roku 2018.

 

Na odborný seminár sa môžete prihlásiť vyplnením a zaslaním návratky na mailovú adresu maria.onuskova@mpc-edu.sk.
Kontaktná osoba: PaedDr. Darina Bačová, t. č. 0915 881 642,
                             PaedDr. Mária Onušková, t .č. +421 2 48 20 94 41

 

 

Prílohy: