Odborný seminár

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave realizovalo v piatok 17. januára 2020 v priestoroch Základnej školy s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava –  Rača  odborný seminár,  ktorého cieľom bolo informovať riaditeľov škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. Lektorkou seminára bola RNDr. Mária Rychnavská, PhD.

Tematicky bol odborný seminár zameraný na profesijné štandardy, portfólio, atestácie po novom  a na ponuku vzdelávacej činnosti na školský rok 2019/2020.

Na podujatí sa zúčastnilo 21 pedagogických zamestnancov zo základných škôl. Podľa spätnej väzby na mieste očakávania účastníkov boli naplnené.

Regionálne pracovisko plánuje na základe požiadaviek riaditeľov uskutočniť ďalšie vzdelávacie podujatie na aktuálne témy vyplývajúce z legislatívnych zmien v školstve.

 

 

Napísala.  Ing. Zdenka Kovalčíková