Odborná konferencia: Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku

Vážení pedagogickí zamestnanci,

Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom kultúry SR organizuje odbornú konferenciu s názvom „Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku“.  

Termín konania konferencie: 14. – 15. 02. 2018
Miesto konania konferencie:  Mestské kultúrne stredisko v Revúcej

Cieľ konferencie: prezentovať postavenie slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka v školskom systéme na Slovensku v historických súvislostiach a v súčasnom kultúrno-spoločenskom kontexte.

Náklady spojené s konferenciou hradí organizátor konferencie. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť online

Prílohy: