Od pôžitku k úzkosti a späť

DP MPC Košice v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach realizovalo dňa 11. apríla 2019 workshop pre učiteľov výtvarných predmetov s názvom Od pôžitku k úzkosti a späť. Workshop sa konal v priestoroch aktuálnej výstavy košického maliara Borisa Sirku. Workshopu sa zúčastnili učitelia základných škôl a základných umeleckých škôl. Zámerom aktivít bolo, aby učitelia sa zoznámili s výtvarným jazykom súčasného umenia a vyskúšali rôzne možnosti interpretácie výtvarného diela. Výtvarnú tvorbu Borisa Sirku pre účastníkov prezentovala galerijná pedagogička Mgr. Petra Filipiaková prostredníctvom zaujímavých aktivít, ktoré boli zamerané na pochopenie obsahu vystavených diel v kontexte kompozície a výtvarného jazyka. Zrealizované tvorivé aktivity galerijnej animácie a ďalšie výtvarné činnosti boli navrhnuté tak, aby učitelia vedeli aplikovať priamo v edukačnom procese. Realizáciu workshopu za DP MPC Košice pripravil Mgr. Szilárd Fecsó, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre výtvarnú výchovu.