O extrémizme už diskutujú mladší školáci

Prejavy extrémistických nálad sa čoraz častejšie objavujú aj v školskom prostredí, preto proti nim treba bojovať. Metodicko-pedagogické centrum participuje na medzinárodnom projekte Vzdorujeme extrémizmu, v rámci ktorého sa na štyroch slovenských školách už tieto vážne témy preberajú so školákmi formou hry. Deti sa učia, ako extrémizmus rozoznať, ale aj ako na tieto prejavy reagovať. Účastníci projektu z troch krajín si doterajšie skúsenosti vymenili aj v polovici októbra na medzinárodnej konferencii, ktorú zorganizovalo práve MPC. Ako si z hodín odniesť čo najviac a aký názor majú na diskusiu o týchto témach samotní školáci, informuje aj spot televízie TA3, odvysielaný v piatok 27. októbra 2017. Oslovení boli žiaci ZŠ Milana Hodžu je v Bratislave.

 

https://www.ta3.com/clanok/1115261/o-extremizme-sa-ziaci-zacnu-ucit-na-hodinach-dejepisu.html