Národný projekt na podporu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry úspešne pokračuje

Realizácia národného projektu Metodicko-pedagogického centra Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským, zameraného na zefektívnenie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským (VJM), úspešne pokračuje.

štvrtok, 20. apríl 2017 - 0:00