Školskí logopédi z celého Slovenska rokovali v Trnave

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Trnave a Komora školských logopédov, o. z., zorganizovali dňa 20. 4. 2017 v priestoroch SOŠ obchodu a služieb v Trnave odborný workshop pre školských logopédov. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnilo 60 školských logopédov z celého Slovenska, ktorí poskytujú logopedickú starostlivosť v štátnych aj súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), v špeciálnych základných školách a základných školách.

utorok, 25. apríl 2017 - 0:00