Stretnutie školských koordinátorov so zástupcami národného koordinačného centra štúdie PISA 2018 v Košiciach

Zástupcovia NÚCEM, národného koordinačného centra štúdie PISA 2018 v spolupráci s Regionálnym pracoviskom MPC v Košiciach, zorganizovali dňa 9. februára 2017 v Košiciach pracovné stretnutie pre školských koordinátorov k pilotnému meraniu v rámci medzinárodnej štúdie PISA 2018.

piatok, 10. február 2017 - 0:00