Odborný seminár MPC - Edukačná skúsenosť učiteľov predprimárneho vzdelávania

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach zorganizovalo dňa 6. 2. 2017 v spolupráci s oddelením školstva Magistrátu mesta Košice odborný seminár Edukačná skúsenosť učiteľov predprimárneho vzdelávania.

utorok, 7. február 2017 - 0:00