Vernisáž výstavy „PORYVY DUŠE“

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach v spolupráci s Gymnáziom a základnou školou Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach otvorilo dňa 31. januára 2017 v priestoroch Metodicko-pedagogického centra na Južnej triede 10 výstavu žiackych výtvarných prác pri príležitosti 10. výročia umeleckého zamerania školy. Výstava potrvá do konca marca 2017.

streda, 1. február 2017 - 0:00