Rozvoj komptetencií pedagogického zamestnanca pre prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovo-vzdelávacími potrebami na odbornom výcviku

Cieľom vzdelávania je prehĺbiť poznatky o príčinných súvislostiach a prejavoch správania, možnostiach učenia sa žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a následne poznať metódy výchovy a vzdelávania, ktoré vyžadujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Číslo akreditácie: 
1613/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: