Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní využitím výučbových programov a multimédií

Matematika je v primárnom vzdelávaní po materinskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným predmetom. Tento vzdelávací program reaguje na aktuálnu potrebu vzdelávania pedagogických zamestnancov v súvislosti so zmenami Štátneho vzdelávacieho programu vo výkonovom a obsahovom štandarde matematiky na primárnom vzdelávaní. Absolventi si prehĺbia profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti využívania výučbových programov multimédií na rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní v súlade s požiadavkami nového ŠVP.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1487/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: