Ako pracovať s deťmi s poruchami reči predškolského veku v materských školách

Aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov predprimárneho vzdelávania v oblasti porúch reči u detí predškolského veku a ich následného rozvoja i prevencie v tejto oblasti.

Číslo akreditácie: 
1473/2015 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Prevencia porúch reči u detí v MŠ
Rozhodnutie o schválení: