Tvorba úloh pre prípravu žiakov primárneho vzdelávania na testovanie

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti tvorby a hodnotenia úloh overujúcich vedomosti a zručnosti žiakov na 1. stupni ZŠ, v spôsobilosti zostavovania testov, získavania štatististických údajov a ich analyzovania.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1470/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: