Tvorba obsahu komisionálnej skúšky v súlade so školským vzdelávacím programom v ZUŠ

Vzdelávací program poskytne účastníkovi rozšíriť a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov základnej umeleckej školy pre tvorbu obsahu komisionálnych skúšok v kontexte aktualizovaného školského vzdelávacieho programu.

Číslo akreditácie: 
1465/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: