Pokusy z prírodovedy na I. stupni základnej školy

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti príprav vyučovacích hodín z prírodovedy s experimentálnou činnosťou.

Číslo akreditácie: 
1463/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: