Modernizácia hudobnej edukácie prostrednictvom digitálnych technológií

Vzdelávací program poskytne účastníkovi aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie na implementáciu digitálnych technológií do edukácie a schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti do vlastnej pedagogickej praxe.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1455/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: