Metodika rozvoja grafomotorických zručností v predprimárnom vzdelávaní

Zámerom predkladaného vzdelávacieho programu je napomôcť odstraňovaniu zistených nedostatkov a ponúknuť učiteľom predprimárneho vzdelávania pomoc pri hodnotení úrovne grafomotorických zručností detí, rozpoznávaní možných ťažkostí a metodiku rôznorodých činností, ktorých obsahom je cielené rozvíjanie grafomotorických spôsobilostí detí

Číslo akreditácie: 
1453/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: