Sociálne učenie vo výchove mimo vyučovania

VP poskytne účastníkovi vzdelávania profesijné kompetencie aktívneho a efektívneho využívania vhodných vyučovacích a učebných stratégií sociálneho učenia vo vlastnej edukačnej praxi.

Číslo akreditácie: 
1451/2015 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: