Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu

Vhodnosť výberu aktivít, činností, stratégií a techník pre každého žiaka pôsobí preventívne pri vzniku špecifických vývinových porúch učenia. Realizáciou tohto vzdelávacieho programu chceme podporiť pedagogických zamestnancov (adekvátne k ich pedagogickým kompetenciám), aby dokázali kvalitne rozvíjať čitateľské zručnosti u zverených žiakov

Číslo akreditácie: 
1441/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní
Rozhodnutie o schválení: