Rozvoj kompetencií odborných zamestnancov v prevencii sociálno-patologických javov u žiakov z margalizovaných rómskych komunít

Číslo akreditácie: 
1411/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: