Formovanie právneho vedomia vychovávateľov

Vzdelávací program Formovanie právneho vedomia vychovávateľa má poskytnúť vychovávateľom základné teoretické informácie z oblasti teórie práva, rodinného práva, trestného práva a ľudskoprávneho minima a prostredníctvom jednotlivých modelových situácií poskytnúť aj návody na využitie podpornej dokumentácie vhodnej pri riešení vzniknutých problémových situácií v pedagogickej praxi.

Číslo akreditácie: 
1410/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Formovanie právneho vedomia vychovávateľa
Rozhodnutie o schválení: