Rozvíjanie kompetencií odborného zamestnanca v oblasti poradenstva pri práci s klientom z dysfunkčnej rodiny

Rozšírenie a aktualizovanie kompetencií odborných zamestnancov v oblasti poskytovania odborného poradenstva v komunikácii medzi klientom - jeho dysfunkčnou rodinou a odborným zamestnancom z pohľadu systemického poriadku rodiny, ako aj inou osobou participujúcou na výchove a vzdelávaní jedinca.

Číslo akreditácie: 
1395/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Rozvíjanie lompetencií odborbého zamestnanca v oblasti poradenstva pri práci s klientom z dysfunkčnej rodiny
Rozhodnutie o schválení: