Hodnotenie žiakov primárneho vzdelávania zamerané na slovné hodnotenie a sebahodnotenie

Vzdelávací program je zameraný na rozšírenie kompetencií, nadobudnutie nových znalostí a zručností učiteľov primárneho vzdelávania z oblasti slovného hodnotenia a sebahodnotenia žiakov primárneho vzdelávania.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1370/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: