Koučovanie v praxi riadenia škôl a školských zariadení

VP poskytne účastníkovi vzdelávania kompetencie, ktoré mu umožnia profesionálne viesť ľudí a riadiť procesy pri plánovaní a dosahovaní vízií, cieľov a potrieb školy/školského zariadenia.

Číslo akreditácie: 
1363/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: