Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít

Číslo akreditácie: 
1361/2014 - KV
Druh: 
Dokumenty