Rozvoj kompetencií vedúceho pedagogického zamestnanca v oblasti práce s dátami

Nové technológie umožňujú získať väčšie množstvo údajov v krátkom čase, ich transformácia do rozhodovania napr. pri skvalitňovaní vzdelávacieho procesu, však nie je bežná. V tomto vzdelávacom programe sa účastník naučí využiť existujúce údaje v škole (tých, ktoré má škola už v súčasnosti k dispozícii, avšak nevyužíva ich potenciál) a tiež získavať ďalšie, kvalitnejšie údaje potrebné pre rozhodovanie školy.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1351/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: