Prevencia syndrómu CAN (syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa) v MŠ a na prvom stupni ZŠ

Cieľom programu je udržať si a aktualizovať profesijné
kompetencie potrebné na výkon pedagogickej
činnosti pri prevencii syndrómu
CAN a pri orientačnej diagnostike
a identifikácie týraného,
zneužívaného a zanedbávaného
dieťaťa v podmienkach materskej školy a
na prvom stupni základnej školy.

Číslo akreditácie: 
1345/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Metodika identifikovania a diagnostikovania syndrómu CAN učiteľmi ZŠ a SŠ
Rozhodnutie o schválení: