Prehlbovanie kompetencií učiteľov predprimárneho vzdelávania v oblasti integrácie detí so zdravotným znevýhodnením

Program je zameraný na prehlbovanie poznatkov v oblasti základných dokumentov, zmeraných na školskú integráciu. Rozvíja u účastníkov pedagogické vedomostí a zručností pri diagnostikovaní, tvorbe individuálynch vzdelávacích programoch potrebných pre úspešnú edukáciu detí so zdravotným znevýhodnením v MŠ, formou školskej integrácie.

Číslo akreditácie: 
1313/2013-KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: