Pedagogická asistencia v pedagogickej praxi

Zdokonaľovanie a inovácia profesijných kompetencií pedagogického asistenta potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1305/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: