Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania kompetencie v oblasti práce so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, v oblasti komunikácie so žiakmi v rôznych situáciách na odbornom výcviku, k motivovácii žiakov a k ich spolupráci a kooperácii na odbornom výcviku. Poznatky nadobudnuté štúdiom v uvedenom programe absolventi vzdelávania vedia aplikovať vo svojej praxi majstra odbornej výchovy.

Číslo akreditácie: 
1303/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: