Využitie vyučovacích stratégií a učebných štýlov žiaka v primárnom vzdelávaní

Prehĺbiť a inovovať profesijné kompetencie učiteľov primárneho vzdelávania pre spoznanie učebných štýlov žiakov a pre výber vhodnej vyučovacej stratégie vzhľadom na edukačné ciele a individuálne edukačné potreby žiakov primárneho vzdelávania.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1301/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: