Výchova umením v širšom interdisciplinárnom kontexte

Vzdelávací program je zameraný tak, aby pomohol absolventom prakticky uplatnit poznatky
z viacerých druhov umenia (výtvarné umenie, literatúra, hudba, film, divadlo) vo vyucovacom procese, a to
najmä v predmete výchova umením, resp. v iných umelecko-výchovne zameraných predmetoch.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1254/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Praktická estetika - tínedžerské subkultúry
Rozhodnutie o schválení: